Elektriske montørtjenester til næringsliv

Elkontroll og service på næringsbygg

Alle bedrifter bør ha en fast el-installatør som kjenner bedriften. Vi bistår som rådgiver med tiltak for å senke og effektivisere drift og kostnader.

  • Elbillading på arbeidsplassen
  • Elkontroll
  • Datanett
  • Fiber
  • Reservekraft
  • UPS (Uten Plutselig Strømstans/dieselaggregat
  • Alarmanlegg
  • Installasjon og vedlikehold

Be oss om en årsavtale!