Elbillading (sameie)

Elbillading er et typisk eksempel på en installasjon som bør planlegges felles for sameiet.

Avhengig av tilgjengelig kapasitet på gårdens overbelastningsvern, kan det være lurt å installere ladestasjoner som tillater strømdeling. De fleste vil også være interessert i måling av strømforbruk. Videre er det viktig at et anlegg lar seg bygge ut i fremtiden.

Defa AS har produkter som ivaretar disse kravene. Sjekk gjerne www.salto.no

[text-blocks id=”kontakt-knapp”]