En av landets eldste installatørbedrifter

Tandbergs fasade

Tandbergs Elektriske AS ble etablert i 1918 som personlig selskap.

Stiftelsesprotokoller
Stiftelsesprotokoller

I 1920, ble aksjeselskapet stiftet. Selskapets formål var: ”handel med elektrisk materiell, installations og reparasjonsvirksomhet samt elektriske forretninger av enhver art med kontor i Kristiania.”

Harald Tandberg (1893-1959) startet virksomheten som etter hvert ble Tandbergs Elektriske AS i 1918, bare 25 år gammel. Utgangspunktet var at han hadde elektrisk installasjon på hvalfangstbåter (småbåter i forbindelse med hvalkokeriet).


På Grønland helt siden 1918

Tidlig start

Bilder er fra Grønlands Torg 1925 og 1960.

Adressen vår var Grønland 2. Der hadde vi butikk og installasjon på samme sted. Da T-banen kom til Grønland i 1966, ble Grønland 2 revet – butikken flyttet til Grønland 14, mens installasjonsavdelingen leide lokaler i Grønlandsleiret 14. Disse lokalene ble senere kjøpt.

Flinke montører med lang fartstid

Helt fra starten og frem til i dag har Tandbergs Elektriske AS hatt dyktige montører og mange trofaste, gode kunder. Disse tingene henger sammen, våre montører har alltid hatt stor tillit hos kundene.

Vi har mange ansatte med lang fartstid i bedriften. I dag er det 10 montører ansatt hos oss, blant disse har to jobbet hos oss i mer enn 30 år, og de fleste i mer enn 10 år.

En av de som har vært med oss aller lengst, er Åge Kommisrud. Han begynte i 1951 og sluttet i 2006. Det er 55 år. Åge har mye å fortelle om hvordan han har opplevd utviklingen i disse årene; på Grønland, i Oslo, i bransjen, i arbeidslivet generelt og på jobben i Tandbergs Elektriske.

Harald Tandberg er 3. generasjon

Harald Tandberg Harald Tandberg (f. 1958) er tredje generasjon. Han begynte i firmaet i 1988, og har vært daglig leder siden 1993.

Fra 1959 til 1993 ble Tandbergs Elektriske AS ledet av Gudbrand Tandberg.


Transport av montører, materiell og varer

Volvo Duett

Varebil hadde vi fra begynnelsen av 50-tallet, en Volvo Duett – før det ble varer og materiell fraktet til fots, på sykkel, bak på trikken eller med Tor Transport i Vognmannsgaten.

Trikken i Oslo
Butikken leverte varer hjem til kundene og dette kunne være tungt.

Komfyr

Den gangen var det for eksempel tillatt med komfyr som kunne fyres med ved, og magasinkomfyr med innebygd støpejernsovn var tungt å bære.

Grønlandstorg 1936