Godkjennelser

Det som særpreger Tandbergs Elektriske AS er soliditet, kvalitet og pålitelighet. I mer enn 100 år har vi betjent kunder i hele Oslo-regionen, og vi tilbyr derfor verdifull erfaring i tillegg til følgende autorisasjoner:

  • Registrert elektroentreprenør hos DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) for områdene bygning, industri, sykehus og eksplosjonsfarlige områder
  • Sentralt godkjent etter plan- og bygningsloven for brannalarmanlegg klasse 3 og nødlys klasse 3. Godkjenningsnummer 1999 005 635
  • Autorisert installatør av ekomnett, aut nr 1845
  • Godkjent installatør av fiber og kobber datanett (Panduit) levert av Jørgen Holmefjord AS
  • Godkjent for el.kontroll i bolig ihht. NEK405-2-2 Veritas godkj.nr. 1-343897025
  • Godkjent installatør av salto ladestasjoner for el-biler
  • Godkjente våtromsmontører, bevisnr. 199903/8981
  • Godkjent for el.kontroll og næringsbygg i hht. NEK405-3