Brannfare: Forsikringsselskapet kan nekte å betale erstatning!