Ny belysning i Ekeberg Idrettshall

I august 2017 ble Ekeberghallen rehabilitert. Banedekket ble skiftet. Lysarmaturene ble skiftet til moderne LED-lyskastere fra Philips Lighting. Disse gir bedre lys og halverer strømforbruket i forhold til tidligere. Samtidig skiftet vi bryterpanelet og monterte sensorer for lysstyring.

Vi er klare til nye utfordringer

 
                                                                                                  Lysarmaturer under utskifting
  
   Ny LED-belysning                                                                                                                                      Nytt bryterpanel for lysstyring
  
                                                                                                      Einar og Hanna driver med oppbygning av tavle
Tomas rydder i kontorlokaler etter utført jobb.

Vi rydder alltid opp etter oss

Haakon Tveters vei 13

Utskifting av hovedtavle 1200 A i Haakon Tveters vei 13 i april 2015.

Gammel tavle
Tavle under ombygning
Ny tavle

Nytt privat sykehus AVIVA HELSE på Vindern i Oslo, ferdig august 2014.

I 2014 det ble utført en stor ombygning og oppgradering av et kontorbygg til sykehus med nytt sterkstrømsanlegg og svakstrømanlegg. Installasjonen i et sykehus skal dekke de ulike behovene som oppstår gjennom en arbeidsdag og et livsløp, det vil si at de ulike rom i et sykehus må ha en installasjon for flerbruksbehov. Ikke minst er det viktig med en sikker strømforsyning slik at vitalt medisinsk utstyr ikke blir forstyrret av for eksempel et blunk på Hafslunds nett.

Haakon den Godes vei 14 mates med 230 V IT fra Hafslunds nett via en 240 mm2 aluminiumskabel. Overbelastningsvernet er 315 A. 2 stk. ventilasjonsanlegg og leiligheten i 2. etasje mates via en 400 V transformator plassert i hovedtavle. Type Noratel med ytelse 314A v/ 230 V og 190 A v/ 400 V.
Hovedtavlen består derfor av 3 felt, de to lengst til venstre er for 230 V nett, feltet til høyre for 400 V, og inneholder også en privat seriemåler for leiligheten i 2. etasje.
Lampene i operasjonsrommene er matet av 24 V transformatorer plassert i eget skap for å sikre at spenninger på 230 V ikke kan forårsake elektrisk sjokk.
Venderkontakt for innmating av reservekraft fra eget dieselaggregat er også plassert i hovedtavlen.